Πρόγραμμα Αγώνων

15 Μαΐου έως 31 Μαΐου — Ηλεκτρονικές προεγγραφές

10 Ιουνίου, 9:00-9:30 — Εγγραφές στον χώρο του αγώνα

10 Ιουνίου, 9:30-9:45 — Φοράμε εξοπλισμό-Προθέρμανση

10 Ιουνίου, 10:00-13:00 — Η διεξαγωγή των αγώνων

10 Ιουνίου, 13:00-13:30 — Απονομές

INfo

Γενικές Πληροφορίες

Όλοι οι αθλητές  θα πρέπει την ημέρα του αγώνα να περνάνε από τη γραμματεία, ώστε να  συμπληρώσουν και να υπογράψουν οι ίδιοι ή ο γονέας/κηδεμόνας του καθενός (σε περίπτωση ανηλίκου) την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής και να παραλάβουν το αγωνιστικό τους νούμερο. Όσοι έχουν κάνει την εγγραφή τους ηλεκτρονικά θα παραλάβουν μόνο τον αριθμό τους.

Αγωνίσματα

Baby

1 Round

2017-2018-2019

Mini

2 Rounds

2015-2016

K9-11

4 Rounds

2012-2013-2014

K12-14

6 Rounds

2009-2010-2011

K15-17

8 Rounds

2006-2007-2008

Adults

10 Rounds

over 2005

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα ξεκίνησε!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Schedule

Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω εγγραφή;

Οι προεγγραφές στα αγωνίσματα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 λαμβάνοντας την έκπτωση 25%. Οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι την ημέρα των αγώνων στην κανονική τιμή συμμετοχής.

Πόσα είδη εγγραφής υπάρχουν;

Οι εγγραφές διακρίνονται σε:

α. Ατομικές: Γίνονται από μεμονωμένα άτομα.

β. Ομαδικές: Οι Ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε ομάδα που αποτελείται από 8 άτομα και πάνω. Η ομάδα αυτή μπορεί να προέρχεται από γυμναστήρια, εταιρείες, σχολεία, ιδιωτικούς και δημόσιους Οργανισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά και απλές παρέες ανθρώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομάδα. Κατά την ομαδική εγγραφή ορίζεται αρχηγός της ομάδας, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα έναντι των διοργανωτών. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικοι αθλητές στην ομάδα, ο αρχηγός της ομάδας καθίσταται υπεύθυνος να συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής τα στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων τους ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση τους.

Πότε θεωρείται έγκυρη μια εγγραφή;

 Έγκυρες δηλώσεις θεωρούνται αυτές που έχουν συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έχουν αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής και έχουν καταβάλει το αντίστοιχο ποσό συμμετοχής.

Λόγω της μεγάλης υλικοτεχνικής και οργανωτικής προσπάθειας ώστε να υλοποιηθεί η διοργάνωση του 2ου Μαραθώνιου Πατινιών Θεσσαλονίκης τα τέλη εγγραφής δεν επιστρέφονται.

Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Πρέπει να προσκομίσω χαρτί απο γιατρό;

Συστήνεται σε όλους τους συμμετέχοντες, πριν τη συμμετοχή τους στους Αγώνες, να έχουν υποβληθεί προηγουμένως στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για συμβάντα που αφορούν στην υγεία των συμμετεχόντων και οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή/τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Θα υπάρχει κάποια υγειονομική κάλυψη;

Στο χώρο του Αγώνα θα υπάρχει Υγειονομική κάλυψη από την Εθελοντική Διασωστική Οργάνωση Καλαμαριάς.

Πληροφορίες Αγώνα

Τι εξοπλισμό πρέπει να έχω μαζί μου;

Το κράνος είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης! Για τους ενήλικες, προτείνεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας (περικάρπια, επιαγκωνίδες, επιγονατίδες). Σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν φέρουν αυτόν τον επιπλέον εξοπλισμό και επέλθει οποιασδήποτε φύσης ή/και έκτασης τραυματισμός τους ή/και σωματική βλάβη ή/και αναπηρία ή/και θάνατος, δηλώνουν ανεπιφύλακτα με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, ότι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι των διοργανωτών και ότι σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται αυτών. Για τις ηλικίες μέχρι και το 18ο έτος είναι υποχρεωτικός ο πλήρης εξοπλισμός προστασίας (κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, περικάρπια). Διαγωνιζόμενοι χωρίς τον πλήρη εξοπλισμό προστασίας, θα ακυρώνονται.

Σημαντική ενημέρωση: 

Ο εξοπλισμός ΔΕΝ παρέχεται από την διοργάνωση και κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθ’ όλη την διάρκεια της συμμετοχής του.

Τι ευθύνες έχω για να συμμετέχω στον αγώνα;

Ο εκάστοτε αθλητής που θα συμμετέχει στον εκάστοτε αγώνα, όπως και ο ασκών την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου που θα συμμετέχει, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους και τη συμμετοχή τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και κάθε ένας από αυτούς, δηλώνει ανεπιφύλακτα τα εξής: Ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής είναι απολύτως αληθή.

 • Ότι συμμετέχει με απόλυτη προσωπική του ευθύνη, έχοντας λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
 • Ότι θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις των υπευθύνων της εκδήλωσης κατά την εξέλιξη της.
 • Ότι πριν τη συμμετοχή του έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο, έχοντας τη σωματική ικανότητα και έχοντας προπονηθεί προηγουμένως κατάλληλα για ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός.
 • Ότι σε οποιοδήποτε σημείο πιστέψει ότι δεν είναι ασφαλές να συνεχίσει, θα σταματήσει άμεσα τη συμμετοχή του.
 • Ότι τελεί σε πλήρη γνώση πως ο αγώνας πατινιών είναι μια έντονη σωματική δραστηριότητα, από την οποία ενδέχεται να ανακύψει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη σωματική του ακεραιότητα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κίνδυνοι αναγόμενοι στο φυσικό περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες, στις εγκαταστάσεις, στη φυσική κατάσταση του ίδιου του αθλητή, στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, στην κίνηση πεζών ή/και οχημάτων, στην κακοτεχνία οδοστρώματος κ.λπ.
 • Ότι κατανοεί και έχει εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγει εθελοντικά και ελεύθερα να αναλάβει αυτούς.
 • Ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη που ενδέχεται να ανακύψει από τους τυχόν επέλθοντες, κινδύνους.
 • Ότι δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι των διοργανωτών του αγώνα για οποιαδήποτε σωματική ή/και άλλη βλάβη ή/και οποιαδήποτε άλλη ζημία ενδέχεται να επέλθει από τη συμμετοχή στον αγώνα, και ότι, σε κάθε περίπτωση παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση εναντίον τους.
 • Ότι σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, σωματικών βλαβών, κλοπής ή/και απώλειας περιουσίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και κατά τη μετάβασή τους από και προς τον τόπο εκκίνησης και τερματισμού οι παρακάτω δεν έχουν καμία ευθύνη: Διοργανωτές αγώνα, συνεργάτες αυτών, χορηγοί της διοργάνωσης, όσοι δουλεύουν ή εργάζονται εθελοντικά για τη διοργάνωση, εθελοντές, κριτές, επίσημοι και μη προσκεκλημένοι.
 • Ότι οι διοργανωτές δεν έχουν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλόλητα, την κατάσταση ή την ασφάλεια των διαδρομών.
 • Ότι συναινεί στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας του, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας (Γενικοί όροι).
 • Ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσει τον αριθμό συμμετοχής που θα του διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον Αγώνα.

Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της αίτησης συμμετοχής.

Τι ισχύει για τα προσωπικά μου δεδομένα;

Προσωπικά Στοιχεία

 • Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τον Α.Σ. ΑΝΕΜΟΣ Θεσσαλονίκης και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
 • Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές και τους προστηθέντες αυτών, ως εκτελούντες την επεξεργασία, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτομστοποιημένων μέσων, για τον σκοπό συλλογής τους, ήτοι για την διεξαγωγή της εκδήλωσης.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ.) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στο πίσω μέρος του αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
 • Κάθε συμμετέχων παίρνει μέρος στην διοργάνωση με προσωπική του απόφαση και ευθύνη, κάνοντας την κατάλληλη προετοιμασία για τις ανάγκες του αγώνα της επιλογής του

Επεξεργασία Προσωπικού Υλικού

 • Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συναινούν και επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί το όνομά τους και η εικόνα τους από τους Διοργανωτές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και από τους χορηγούς του αγώνα προς τον σκοπό της διεκπεραίωσης του αγώνα, επικοινωνίας, παρουσίασης ή/και προώθησης των υπηρεσιών των διοργανωτών, καθώς και για κάθε συναφή σκοπό.
 • Επίσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τους ανωτέρω (διεκπεραίωσης του αγώνα, επικοινωνίας, παρουσίασης ή/και προώθησης των υπηρεσιών, καθώς και για κάθε συναφή σκοπό).
 • Οι συμμετέχοντες συναινούν στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος, για τους ανωτέρω σκοπούς.
 • Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF & της WFS.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για τον λόγο αυτό.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στην διοργάνωση και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φωτογράφου του αγώνα, είναι ορατές από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και παραμένουν ως τέτοιες χωρίς χρονικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων δύναται να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές για θέματα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα παράγραφο επεξεργασία.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, κατά τα ανωτέρω, όπως και για τα δικαιώματά τους: (α) να υποβάλουν γραπτό αίτημα προς τους διοργανωτές για την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (β) να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, (γ) να ζητήσουν τη μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (δ) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, να αντιταχθούν και εναντιωθούν σε αυτήν, (ε) στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (στ) στην ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία αυτή, (ζ) στην υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή, στην περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι σύννομη.
 • Ο Α.Σ. ΑΝΕΜΟΣ Θεσσαλονίκης εγγυάται ότι δεν θα συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, αναπαράγει, διαβιβάζει, διαδίδει και εν γένει επεξεργάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο Προσωπικά Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 • Ο Α.Σ. ΑΝΕΜΟΣ Θεσσαλονίκης εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζεται και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία αυτών γίνεται αποκλειστικά από τα απολύτως αναγκαία και ρητά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Διαμονή

Έρχομαι απο μακριά. που μπορώ να διανυκτερεύσω;

Για οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την διαμονή σας παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας!

Join

Δήλωσε Συμμετοχή