Αθλητική Προσχολική Αγωγή

Παιχνίδι | Κίνηση | Ρυθμός

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Αθλητικής Προσχολικής Αγωγής;

Κατά την προσχολική ηλικία (3-5 ετών), είναι ζωτικής σημασίας να παρέχονται στα παιδιά εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν μια ευρεία κινητική βάση και να αγαπήσουν τη φυσική δραστηριότητα. Αυτό το επιτυγχάνεται μέσω της αθλητικής προσχολικής αγωγής, η οποία έχει ως στόχο να θεμελιώσει τα βασικά θεμέλια για τη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό και την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής.

Ο τρόπος ζωής έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, κυρίως στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Είναι κρίσιμο να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να εξερευνήσουν την ενεργητική πτυχή τους και να συνδέσουν τις θετικές τους εμπειρίες με τη φυσική δραστηριότητα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, είναι σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν τη σπουδαιότητα της δημιουργικής αγωγής, να είναι κοντά στα παιδιά τους και να διαθέτουν τις γνώσεις για να προωθήσουν την υγιή ανάπτυξη και την ψυχολογική ευεξία μέσω των αθλητικών παιχνιδιών, της ομαδικότητας, της επένδυσης στην ανάπτυξη, της υπευθυνότητας και της ψυχολογικής ανάπτυξης.

Άλλες Δραστηριότητες

Δείτε σχετικές δραστηριότητες ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ping Pong

Αυτοσυγκέντρωση | Αντανακλαστικά

Γενική Γυμναστική

                   Ρυθμική | Ενόργανη                    Ακροβατική | Χορός

Junior Basketball

Junior Basketball

Συγκέντρωση | Ομαδικότητα